Záhadná lymfa

S lymfatickým systémem jsem se seznámila na kurzu lymfatických masáží v Brně v roce 2009. Ani jsem nevěděla, proč se na tento kurz hlásím. Jen jsem cítila, že to pro mne je něčím důležité. Pak jsem nějaký čas tyto masáže praktikovala. Přesto, že se jedná o velmi jemnou práci, bývala jsem po těchto masážích unavená. Pak jsem se u Mgr. Evy Nebeské naučila pracovat s lymfatickým systémem reflexně na nohách. Tuto práci jsem si velmi oblíbila a postupně jsem začala vnímat její velký dosah a hloubku. Po pár letech praktikování reflexní lymfatické masáže mě kamarádka seznámila s lymfatickými masážemi, které se naučila u ruského lékaře. Bylo to zase něco zcela jiného než co jsem dosud znala a mozaika se pomalu začala skládat. 

Dnes vnímáme především dva hlavní úkoly lymfy.

  • Neutralizovat chemickými cestami cizorodé nebezpečné látky a pečovat o naši imunitu.
  • Odvádět odpad a cizorodé látky z těla

Lymfa má však mnoho dalších významů. Odvádí tuky a tkáňový mok z tkání, vede do krve živiny, podílí se na stálosti vnitřního prostředí. Lymfa je velmi jemný a obtížně uchopitelný systém. Je to voda v nás a voda má silný informační potenciál. Lymfa je tedy naším nositelem pocitů a emocí. Stav našich pocitů a myšlenek může ovlivňovat proudění a kvalitu lymfy. Stejně jako aktuální stav našeho lymfatického systému může ovlivňovat naše pocity a myšlenky. Je to most mezi hmotným a nehmotným světem v nás. V této oblasti je stále co objevovat a těším se na každé další zasazení dílku do této kouzelné skládanky. 

Nyní práci s lymfou zařazuji i do cvičebních hodin, aby se lidé naučili s tělem a vodou v něm lépe komunikovat. Aby sami uměli podporovat přirozené proudění lymfy a nebyli závislí na pomoci zvenčí.