Vědomá plodnost

Je velkou předností, když jsou si partneři vědomi své společné plodnosti. Při rozhodování jak s plodností zacházet, jsou pak stabilní a méně ovlivnitelní vnějšími vlivy a často i zavádějícími informacemi.

Plodnost není jenom schopnost počít a porodit dítě. Je to také naše schopnost tvořit i v dalších oblastech života. Takto můžeme na tuto oblast nahlížet, když je s naší plodností něco v nepořádku. Je důležité umět se orientovat v biologii. Zároveň je dobré vnímat i další vlivy, které mohou přicházet z různých oblastí. Je dobré podívat se na způsob života, který vedeme. Jak se pohybujeme? Co a jak jíme? Kde a jak spíme? Jsme v pohodě nebo ve stresu? Těší nás to co děláme? Jsme spokojeni v partnerství? Jaká je naše rodinná historie? 

Někdy nás mohou ovlivnit negativní zážitky z dětství nebo dospívání (rozvod rodičů, ponižování, zneužívání,..). Jindy v sobě můžeme mít uloženy strachy a bolesti z těžkých prožitků naší historie (války, hlad a bída,..). To všechno je součástí naší buněčné paměti. Pokud chceme být plodní a tvořit svůj život v radosti a lehkosti, je důležité se dobře dívat a zpracovat to co nám stojí v cestě.

Ve své biologii se snadno zorientujeme pomocí Symptotermální metody.  Pokud to nestačí, tak nám v dalším hledání příčiny potíží může pomoci Dornova metoda a další manuální techniky, přirozený pohyb a vhodné cvičení, Theta healing, Rodinné konstelace…