Přirozená antikoncepce

Koncepce označuje záměr, myšlenku nebo návrh. V oblasti biologie se tento termín používá pro početí nebo oplodnění – splynutí samčí a samičí buňky. Pokud toto v danou chvíli není záměrem našeho sexuálního života, začneme se zabývat otázkou – Jak to řešit? Dnes je k dispozici mnoho možností. Ne o všech se však dá říct, že jsou přirozené a zdravé. Vhodným způsobem jak se k tomu postavit může být – dobře se seznámit se svojí biologií, zjistit si všechny dostupné možnosti a pak zvolit tu nejlepší variantu. Na kurzech u MUDr. Ludmily Lázničkové v Brně jsem získala mnoho důležitých informací v této oblasti. Už dříve jsem se těmito tématy zabývala (plodnost, neplodnost, menstruace, ovulace, početí, porod, sexualita,…) a přesto pro mne byly některé informace na kurzech zcela nové.  Symptotermální metoda, původně vypracovaná v Německu,  kterou paní doktorka Lázničková u nás neúnavně  vyučuje a rozšiřuje, je jednoduchá, praktická a spolehlivá.   Je možné ji používat jako vysoce spolehlivou přirozenou metodu předcházení početí, pro plánování rodičovství, diagnostiku a orientaci ve zdravotním stavu a také pro spolehlivý výpočet termínu porodu,…  Je mi velkou ctí, že se mohu učit u této ženy, která byla původně dětskou lékařkou a dnes je gynekoložkou. Paní doktorka  vede v Brně Centrum naděje a pomoci – CENAP, které provozuje gynekologickou ambulanci, odborné poradenství a na kurzech předává informace, které pomáhají mnoha lidem s jejich problémy. Mimo to zde dostáváme krásné lekce lidskosti a pokory. Od roku 2017 jsem členem aliance Přirozeného plánování rodičovství a cítím potřebu dál rozšiřovat a předávat tyto důležité znalosti.