Rodinné konstelace

K přiblížení rodinných konstelací použiji citát z poslední knihy „otce“
rodinných konstelací, Berta Hellingera:

„Vždyť je to docela jednoduché“, říkají ti, kteří zažili rodinné konstelace
poprvé. To si člověk vybere ze skupiny několik jemu naprosto cizích a neznámých
lidí – několik jedinců jako zástupce za svoje rodiče a sourozence, včetně sebe sama,
rozestaví je po místnosti podle vzájemných vztahů, usedne stranou a dívá se.
Najednou se mu otevřou oči: „Cože, tohle že má být moje rodina? Myslel jsem,
že je to úplně jinak.“

Co se stalo? Všichni se dívají jedním směrem. On sám, to jest jeho zástupce,
stojí ovšem opodál – vzdálený od své rodiny. Když se ptáme zástupců, jak se jim daří,
vychází najevo, že jim něco chybí. Stavím tedy před ně na místo, kam se dívají,
dalšího zástupce. Jejich obličeje se rozjasňují, cítí se lépe.

To je typická rodinná konstelace. Jednodušeji to nejde. Co však při ní
skutečně vychází najevo? Muž vypráví, že měl bratra, který zemřel krátce po narození.
Později se už o něm v rodině nikdy nemluvilo, jako kdyby k ní nepatřil.“

Tolik citát. Je samozřejmě mnohem více věcí, o nichž se už neví, nemluví se
o nich a tyto věci jsou později nevědomě žity dalšími generacemi. (Bohužel :-).

„Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům rodiny a jejich osudům.“ (Bert Hellinger)

„Co přijmete na Zemi, bude přijato i v Nebi“. (Apoštol Matouš)

Takže přátelé, zveme Vás na konstelace a těšíme se :-).