A jak s tím zacházet

Předkládám zde pestrou paletu informací. To vše je pouze podhoubí. Co s tím uděláme, to záleží na nás. V mém pohybu vpřed mě poháněla nejdříve touha vědět a chápat víc, zvídavost a optimismus. Nyní, když se více přibližuji ke svému srdci a vcházím s ním do intimního kontaktu, je to trochu jiné. To, co tu bylo, je stále přítomno. K tomu se přidal klid a důvěra. Takový vnitřní usměvavý mír vyvažuje změny a chaos, který je vně.

Vím, že zcela jistě rozpoznáte, zda se naše cesty mají setkat a máme si vzájemně co předat. Možná nyní stačí toto virtuální setkání. Možná se potkáme osobně. A na všechna ta kouzelná setkání se již nyní těším.

Srdce ví, stačí naslouchat, rádo odpoví…